O nas

Fundacja Carbon Footprint z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31-357 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000785831 oraz posiadająca NIP: 9452227592, REGON: 383347066.