Warunki uzyskania certyfikatu

Uzyskanie certyfikatu Carbon Footprint Approved jest przejście audytu, który dotyczy pięciu głównych kategorii: energia, transport, utylizacja, zrównoważony rozwój, działalność społeczna. Przejście audytu i uzyskanie przynajmniej 75% punktów kwalifikuje podmiot jako mogący przystąpić do certyfikacji.

Sprawdź pełny regulamin Carbon Footprint Approved.

Dowiedz się więcej o identyfikacji wizualnej znaku.