5 filarów Carbon Footprint Approved

Znak towarowy CFA przyznawany jest produktom i usługom które przeszły pozytywnie analizę procesu wytworzenia produktu i usługi. Filarami analizy są:

  • energia
  • transport
  • utylizacja
  • zrównoważony rozwój
  • działalność społeczna